0 PLN
Twój koszyk jest pusty

Odstąpienie od umowy

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, faks, mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia.
    Wyjątki: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do: DECORSHOP, Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn, PL lub e-mail zwroty@decorshop.pl.

  3. W przypadku dostarczenia prawidłowej formy odstąpienia od warunków umowy kupna sprzedaży, użytkowane rzeczy należy zwrócić.

  4. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy do DECORSHOP.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy