0 PLN
Twój koszyk jest pusty

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

 2. DECORSHOP nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. Nieznaczne odstępstwa wynikające z innego formatu, rodzaju i jakości podłoża nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Nie do uniknięcia są także różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe.

 3. Odpowiedzialność DECORSHOP obowiązuje tylko i wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości produktów wykonanych w technologii druku cyfrowego.

 4. DECORSHOP zastrzega, że dostarczane produkty nie muszą być całkowicie wodoodporne.

 5. Procedura rozpatrywania reklamacji:

  Zgłoszenie reklamacji można dokonać w formie pisemnej na adres: 43-400 Cieszyn, Al. Piastowska 4. lub na a mailowe na adres e-mail biuro@decorshop.pl.

  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  imię i nazwisko

  adres

  numer telefonu

  adres e-mail

  opis wady produktu

  informację kiedy wada została zauważona

  reklamowany produkt - w przypadku wad widocznych przed zamontowaniem

  zdjęcia z pokazaną bezsprzecznie wadą – w przypadku wad widocznych dopiero po zamontowaniu

  Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej złożenia.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji DECORSHOP dostarczy Klientowi produkt wolny od wad (w terminie odpowiadającym terminowi realizacji reklamowanego produktu).

  W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji DECORSHOP poinformuje Klienta o tej decyzji w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie.

  W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji DECORSHOP na życzenie oraz na koszt Klienta odeśle reklamowany produkt na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. Jeżeli w ramach niezgodności towaru z umową DECORSHOP dostarczy towar pozbawiony wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

 2. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z towarem lub na skutek nieumiejętnego montażu nie są podstawą do uwzględnienia reklamacji.

 3. DECORSHOP odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5563 kodeksu cywilnego.